Privacy Statement

PRIVACY VERKLARING VAN TÓTH IKONEN

U leest de privacy verklaring van de iconengalerie Tóth Ikonen, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 33.187.873.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Tóth Ikonen verwerkt van haar klanten, relaties en belangstellenden. Tóth Ikonen respecteert hun privacy en zal zorg dragen dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt. Onze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de activiteiten van Tóth Ikonen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere bedrijven, organisaties of verenigingen die u via een link vanaf onze website kunt bezoeken. Indien de URL is gewijzigd kunt u zien dat u niet meer op onze website, www.tothikonen.com, bent. Wij adviseren u indien u via onze website deze links gebruikt om de privacy verklaring van de doorgelinkte site goed door te lezen.

 

Wanneer u een klant, een relatie of een belangstellende van Tóth Ikonen bent en u ons uw persoonsgegevens verstrekt dan geeft u ons uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van deze gegevens conform deze privacy verklaring. Uw verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in een database die we gebruiken om onze activiteiten aan u kenbaar te maken. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Tóth Ikonen. Tóth Ikonen verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van een rechterlijke uitspraak of middels de wet.

 

  1. Verantwoordelijke.

De verantwoordelijke organisatie voor de verwerking van de persoonsgegevens is Tóth Ikonen, gevestigd aan de Botterwijnseweg 1, 1272 EG te Huizen in Nederland. De verantwoordelijke functionaris die de gegevens verwerkt is Ferenc Tóth, bereikbaar onder telefoonnummer +31 (0)6 53 468236 of per email info@tothikonen.com.

 

  1. Welke gegevens worden verwerkt.

Tóth Ikonen verwerkt de volgende verkregen persoonsgegevens: naam, adres, postbus, postcode, woonplaats en land. Deze gegevens kunnen eventueel aangevuld worden met een telefoonnummer, een emailadres en/of een bankrekeningnummer.

 

  1. Voor welk doel worden de gegevens verwerkt.

Tóth Ikonen gebruikt de persoonsgegevens, zoals beschreven onder sub 2. van naam – adres – postbus – postcode – woonplaats – land – telefoonnummer – emailadres, om zijn klanten, relaties en belangstellenden te informeren over de deelname aan beurzen, geplande exposities en andere activiteiten. Tevens worden deze persoonsgegevens in de maand december gebruikt om de klant, de relatie en de belangstellende een kerstgroet toe te sturen.

Het verkregen bankrekeningnummer van de klant, de relatie en de belangstellende wordt uitsluitend gebruikt om een betaling te voldoen conform schriftelijk gemaakte afspraken.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen.

Tóth Ikonen heeft ter bescherming van uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen getroffen binnen het vermogen van de onderneming. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies op de website en van diensten van derden.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen.

Via een schriftelijk verzoek aan Tóth Ikonen kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Tóth Ikonen zal uw schriftelijke verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst informeren.

Indien u klachten heeft over de manier waarop Tóth Ikonen uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt kunt u hierover contact opnemen met de functionaris.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring kunt u richten aan onze functionaris.

 

  1. Bewaartermijn.

Tóth Ikonen bewaart uw persoonsgegevens tot maximaal een jaar na uw schriftelijke verzoek tot verwijdering.

 

  1. Wijzigingen.

Tóth Ikonen kan zijn privacy verklaring zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wij adviseren u om regelmatig de privacy verklaring te raadplegen.